NE NASLEDNJIČ / Pas revoir

Valérie Rouzeau (1967) velja v Franciji za eno najbolj prepričljivih in sugestivnih sodobnih pesniških peres. Zbirka Ne naslednjič je posvečena spominu na očeta, prvič je izšla leta 1999 in je imela v Franciji izjemen odmev.

Pesniški svet Valérie Rouzeau utripa v ritmu bogatega notranjega sveta pesnice, ki je hrkrati kaotičen, melanholičen, izostren in (samo)ironičen, prepreden z drobci spominov, asociacij, besednih iger, čustev in refleksij.

Prevedla / Translator
Mateja Bizjak Petit

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  49. knjiga / 49th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2014
  88 strani/pages
  cena/price: 15 EUR

 

Zunanja povezava