William Butler Yeats, ZBRANA POEZIJA 1

Lirika 1889-1914

Prvi od načrtovanih štirih zvezkov zbrane poezije Nobelovega nagrajenca W. B. Yeatsa (1865-1939) v slovenskem prevodu obsega šest lirskih zbirk, objavljenih med letoma 1889 in 1914: Križpotja (Crossways, 1889), Roža (THe Rose, 1893), Veter med trsjem (The Wind Among the Reeds, 1899), V sedmerih logih (In the Seven Woods, 1904), Zeleni šlem in druge pesmi (The Green Helmet and Other, 1910) in Odgovornosti (Responsabilities, 1914).

Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, slovarčkom irskih imen, preglednico Yeatsovega življenja in poezije ter spremno besedo o zbirkah, objavljenih v tem zvezku.

prevod / translation
Nada Grošelj

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  47. knjiga / 47th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photography
  Sandi Radovan
 • 2014
  240 strani/pages
  cena/price 15 EUR