V NEKI TOČKI

spremna beseda / preface

Ivan Dobnik in Ivo Stropnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  3. knjiga / 3th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2006
  60 strani/pages 
  cena/price 16 EUR