GLASOVI SLOVENSKE POEZIJE 1 / Stimmen slowenischer Lyrik 1

Andrej Medved

Ivan Dobnik

Miklavž Komelj

prevod / translation
Amalija Maček

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  5. knjiga / 5th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2007
  92 strani/pages 
  cena/price 15 EUR