O MODRINI / Une histoire de bleu

prevod / translation
Nadja Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  8. knjiga / 8th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2008
  124 strani/pages 
  cena/price 15 EUR