BELA KNJIGA METAFOR

Antologija pesniško-prevajalske delavnice Bistriškega književnega festivala 2008.

urednica / edito
Nadja Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  10. knjiga / 10th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2008
  128 strani/pages 
  cena/price 20 EUR