GLASOVI SLOVENSKE POEZIJE 2 / Stimmen slowenischer Lyrik 2

Ivo Svetina

Cvetka Bevc

Jure Jakob

prevod / translation
Amalija Maček, Tanja Petrič in Anja Wutej

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
 • 11. knjiga / 11th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2008
  88 strani/pages 
  cena/price 15 EUR