V IMENU STVARI / Le parti pris des choses

prevod / translation
Saša Jerele

 

spremna beseda / preface
florence Gacoin-Marks

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  15. knjiga / 15th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2010
  80 strani/pages 
  cena/price 15 EUR