MODERNA PALESTINSKA POEZIJA

prevod / translation
Mohsen Alhady in Margit P. Alhady

 

izbor in spremna beseda / selection and preface
Mohsen Alhady in Margit P. Alhady

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  19. knjiga / 19th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2010
  158 strani/pages 
  cena/price 15 EUR