GLASOVI SLOVENSKE POEZIJE 3 / Voices of Slovene Poetry 3

Zoran Pevec

Miriam Drev

Ivan Dobnik

 

prevod / translation
Tanja Dominko, Miriam Drev, Natasha Saje

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  20. knjiga / 20th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2012
  123 strani/pages 
  cena/price 15 EUR