KRISTALI AFGANISTANI / Kristali Afganistana

prevod / translation
Ivan Dobnik

 

spremna beseda / preface
Branko Maleš

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  26. knjiga / 26th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2011
  120 strani/pages 
  cena/price 15 EUR