SKRAJNA LJUBEZEN/ L'amour extrême

 

prevod / translation
Mateja Bizjak Petit

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  28. knjiga / 28th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2011
  232 strani/pages 
  cena/price 15 EUR