PLANET DONAVA in druge pesmi / Planeta Dunav

  

prevod / translation
Veno Taufer

 

spremna beseda / preface
Veno Taufer

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  36. knjiga / 37th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in slika na naslovnici / series design and cover photograph 
  Sandi Radovan
 • 2012
  148 strani/pages 
  cena/price 15 EUR