ZABELEŽKE O ZELENJU / Cahier de verdure

(V pripravi)

prevod / translation
Ivan Dobnik in Nadja Dobnik

  • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
    41. knjiga / 11th book
  • urednik zbirke / series editor
    Ivan Dobnik
  • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
    Sandi Radovan