Magični pesniški izreki 

Pesniška zbirka Magični pesniški izreki izreka magijo poezije, formule temeljev, h katerim se vsaka univerzalna poezija vedno znova vrača in jih raziskuje. Ivan Dobnik se z verzom, ki je razpet med univerzalnim, svobodnim ritmom v smislu vsebinske razprostranjenosti in askezo, podobno tisti, ki jo je uporabljal Vasko Popa, sprašuje o položaju človeka sredi današnjega apokaliptičnega sveta. V iskanju smisla med fizičnim in metafizičnim, med zemeljskim in transcendenčnim, med bivanjem tukaj in zdaj ter odmikom v univerzalno pokrajino pesniške govorice. V žarišču je problematiziranje razmerja med človekom in naravo kot etično entiteto. Izreki variirajo od zelo kratkih fragmentov do razgibanih meditativno-poetičnih območij, ki se bližajo zenovskim izrekom ali enigmam Heraklita Efeškega. Jezik pa je revolucionaren, pretanjen, metaforično domišljen, mnogopomenski.

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  63. knjiga / 63th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2016
  94 strani/pages 
  cena/price 15 EUR