ZBRANA POEZIJA 4 - Pripovedna poezija

 

Zadnji od načrtovanih štirih zvezkov zbrane poezije W. B. Yeatsa (1865-1939) obsega pripovedno poezijo: Oisinove blodnje (The Wanderings of Oisin, 1889), Starost kraljice Maeve (The Old Age of Queen Maeve, 1903), Baile in Aillinn (Baile and Aillinn, 1903) in Kralja (The Two Kings, 1914).


Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, slovarčkom irskih imen, preglednico Yeatsovega življenja in poezije ter spremno besedo.Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, slovarčkom irskih imen, preglednico Yeatsovega življenja in poezije ter spremno besedo o zbirkah, objavljenih v tem zvezku.

prevod / translation
Nada Grošelj

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  78. knjiga / 78th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2019
  83 strani / pages
  cena / price 23 EUR