ALASTOR ALI DUH SAMOTE / Alastor; or, The Spirit of Solitude

 

Percy Bysshe Shelley (1792–1822) velja za enega najboljših lirikov v angleškem jeziku in pomembno figuro angleške romantike.
Pesnitev Alastor ali duh samote, danes priznana kot najzgodnejši med Shelleyjevimi pomembnimi pesniškimi dosežki, je izšla februarja 1816 v njegovi istoimenski zbirki Alastor ali duh samote in druge pesmi (Alastor; or, The Spirit of Solitude: and Other Poems) – prvi zbirki, ki je izšla pod njegovim imenom. Poleg Alastorja jo sestavlja še enajst pesmi in pesniških odlomkov, ki so nastajali od leta 1812 do konca leta 1815. Prve kritike ji v splošnem niso bile naklonjene, toda čez šest let, februarja 1822, je bila vsa naklada razprodana. Z okretno rabo blankverza v naslovni pesnitvi, s suverenim metričnim eksperimentiranjem v sonetih in daljši liriki ter z mojstrskima prepesnitvama Dantejevega soneta in pesmi starogrškega avtorja Moshosa (ustvarjal ok. 150 pr. Kr.) je avtor dokazal, da je dozorel v pomembnega pesnika.
Četudi se današnjemu bralcu morda zdi vzvišena romantika Alastorja pretirana in je do nje lahko skeptičen, pa ni dvoma, da so Shelleyjeva jezikovna bravuroznost in osupljivo plastični opisi narave v čisti užitek.

Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, kratkim zapisom o Shelleyjevem Alastorju ter preglednico Shelleyevega življenja in dela.

prevod / translation
Nada Grošelj

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  74. knjiga / 74th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photography
  Sandi Radovan
 • 2019
  80 strani / pages
  cena / price 23 EUR