Lepoto zrl sem

Konstandinos Kavafis velja za enega najvplivnejših pesnikov 20. stoletja. Rodil se je leta 1863 v Aleksandiji v družini Grkov iz carigrajske grške diaspore in večino življenja preživel v Egiptu in Angliji. V svojem pesništvu je tematsko črpal predvsem iz helenistične, poznoantične in bizantinske zgodovine in kulture, mesti, ki se posebej pogosto pojavljata v njegovih zgodovinskih pesmih, pa sta Aleksandrija in Antiohija. Njegove pesmi pogosto delimo na tri tematske sklope – senzualne in erotične, zgodovinske ter filozofske, pri čemer marsikatera pesem spada v vsaj dve od teh kategorij. Za njegov pesniški izraz je značilna tudi raba t. i. person, resničnih ali fiktivnih osebnosti iz grške zgodovine, do katerih ostaja ironično distanciran. Dileme in usode njegovih številnih lirskih subjektov delujejo kot ilustracija, kot alegorija arhetipskih človeških stanj in čustev. Njegove pesmi prevevata fatalistično doživljanje življenja in zavest o minljivosti.

Knjiga »Lepoto zrl sem« vsebuje 154 kronološko urejenih pesmi, ki jih je pesnik objavil še za časa življenja in se jim ni nikoli odrekel, tako imenovani Kavafisov kanon.

 

prevod / translation
Lara Unuk 

opombe in spremno besedilo / annotations and commentary
Lara Unuk

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  85. knjiga / 85th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2020
  202 strani / pages
  cena / price 23 EUR