Zbrane pesmi 1 

Pesnitev o zamrznjenem času / Tri zime / Rešitev

Prvi zvezek zbrane poezije Czesława Miłosza obsega tri prve pesniške zbirke in dva sklopa t. i. »nezbranih pesmi«, torej tistih, ki jih Miłosz ni uvrstil v nobeno od zbirk, čeprav so vse že izšle v predvojnih revijalnih objavah in eni medvojni knjižici. Te zbirke so: Pesnitev o zamrznjenem času (Poemat o czasie zastygłym, 1933), Tri zime (Trzy zimy, 1936) in Rešitev (Ocalenie, 1945). Sklopa nezbranih pesmi obsegata pesmi iz let 1930−1936 prvi in 1937−1944 drugi. Kompozicija zvezka zvesto sledi izdaji Vse pesmi (Wiersze wszystkie, Krakov 2011), prevod pa je nastal na podlagi te, in kar zadeva tekstovno redakcijo, identične izdaje Pesmi I Zbranih del Czesława Miłosza (Czesław Miłosz, Dzieła zebrane, Wiersze I, Krakov, 2001).

Obe prvi zbirki – Pesnite o zamrznjenem času in Tri zime – sodita v Miłoszevo vilnsko, »katastrofistično« fazo, torej v obdobje, ko je mladi pesnik z apokaliptično tesnobo razbiral znamenja bližajoče se vojne. Poleg tega so zlasti za prvo zbirko značilni socialni poudarki, z drugo pa je dosegel vrh svoje nadrealistične, elitistično naravnane, recepcijsko zahtevne faze in že zakoličil svoj kasnejši položaj v poljski poeziji. Zbirka Rešitev, napisana pod okupacijo, je prinesla programski preobrat k razumljivosti in stiku z bralcem. Njena osrednja eksistencialna izkušnja je vojna, ki je enkrat za vselej spremenila odnos med poezijo in resničnostjo. Lahko rečemo, da je Rešitev, zadnja na Poljskem izdana zbirka pred pesnikovim odhodom v emigracijo v letu 1951, Miłoszeva najbolj prelomna zbirka sploh.

 

prevod / translation
Jana Unuk

 

opombe in spremno besedilo / annotations and commentary
Jana Unuk

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  84. knjiga / 84th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2020
  234 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezavi: NAROCILO