Srce kroga

Poezija Rista Vasilevskega izhaja iz tradicije klasične makedonske in srbske poezije, kar je v zbirki Srce kroga še posebej izrazito. Obenem pa je to tradicijo v mnogočem nadgradil ter ji ustvarjalno pridodal izvirno noto lastnega pogleda na poezijo, ne samo skozi način pisanja, marveč tudi s pogledi na življenje in življenjskimi izkušnjami. Zbirka je zgrajena iz sedmih ciklov s po desetimi odami z uvodno (Veliki pok) in zaključno pesmijo (Iz raja). Na težnjo k sistematičnosti in redu v kompoziciji zbirke opozori že sam naslov, ki uvaja geometrični pojem kroga. Vendar besedna zveza srca in kroga sporoča neprimerno več. Uroboros, ki ga pogosto izpostavlja tudi Vasko Popa, se pri Ristu Vasilevskem kaže kot kozmični krogotok vsega v vsem, kjer ni začetka ali konca, kjer je pod vprašaj postavljen tako Bog kot Veliki pok, kjer vse teče kot pri Heraklitu in se vendar nič ne ponovi. Zbirka lahko deluje kot pesniška Biblija ali kot Katalog borgesovskih labirintov najrazličnejše prepletenih in med seboj prehajajočih območij življenja in mišljenja.

Risto Vasilevski (1943, Prespa v Makedoniji) je eden najpomembnejših sodobnih makedonskih pesnikov, ki svoja dela piše tudi v srbskem jeziku. Esejist, literarni kritik, prevajalec, urednik in založnik, član Makedonske akademije znanosti in umetnosti, Slovanske akademije književnosti in umetnosti (Bolgarija), Ruske akademije književnosti. Leta 1993 je ustanovil založbo »Arka«, ki je izdala številna dela srbskih in tujih avtorjev. Njegov literarni opus obsega šestindvajset pesniških zbirk, številne prevode knjig in antologij (Sestavil je znamenito Antologijo makedonskega pesništva od IX. do XXI. stoletja), za svoje delo pa je prejel številna najvišja priznanja in nagrade tako v Makedoniji kot Srbiji ter v mednarodnem prostoru. Svoje najnovejše zbirke je napisal v srbskem jeziku.

prevod / translation
Ivan Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  80. knjiga / 80th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2020
  146 strani / pages
  cena / price 23 EUR