Hvalnica vzgoji

Pesniška zbirka Iva Svetine Hvalnica vzgoji je posvečena pesniku Matjažu Kocbeku in obsega šest ciklov: Danajski vrtovi, Življenje navadnega potoka, Apologija, Hvalnica vzgoji, Svoboda, lepota, Ob bazenu. Zbirka je zgrajena zelo sistematično, premišljeno, natančno, in poleg nekaterih že znanih tematskih področij Iva Svetine tokrat orisuje na izjemno poetičen način še območje lastnega otroštva, sanjsko-domišljijskega sveta pesnikovih iskanj in filozofskih drž, ki so s tem spominjanjem povezane, in z noto zavedanja lastne minljivosti, splošne končnosti človeka. Gre za sintezo življenja, ki je naslonjena na staro indijsko filozofijo ter grško mitologijo. Jezik zbirke Hvalnica vzgoji je metaforično zelo plastičen, nazoren in intenziven, vsebinsko pa prinaša na široko razgrnjena pesnikova spoznanja o življenju in ljubezni, o smrti in transcendenci, o jeziku poezije, razpetim med snom in budnostjo.

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  87. knjiga / 87th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2021
  100 strani / pages
  cena / price 23 EUR