Tihe pesmi

V zbirki Tihe pesmi so zbrane pesmi, ki senzibilno in poetično govorijo o iskanjih smisla modernega človeka sredi apokaliptične planetarne situacije. V središču je primarni ljubezenski odnos moški-ženska kot temelj univerzalnemu medčloveškemu odnosu, preplet metafor iz urbanega življenja in narave kažejo na dinamično strukturo spreminjajočega se sveta, v katerem človek posameznik – pesniški subjekt, vztraja pri varovanju najvišjih vrednot človeka. Pesmi so pisane v ritmu svobodnega verza, ki nadgrajuje Dobnikov način pisanja iz prejšnjih zbirk, slogovno uvaja elemente metafor, ki jih najdemo pri J. Ashberyju, P. Eluardu ali v meditativnih postopkih F. Pessoe.

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  86. knjiga / 86th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2020
  100 strani / pages
  cena / price 23 EUR 

 

Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezavi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.