Prelomi

Andraž Polič je v najnovejši knjigi zbral pesmi iz obdobja zadnjih štirih let in jih razdelil na pet ciklusov, ki kot primarni elementi tvorijo celoto zrele in v marsičem prelomne zbirke.

Kot nakazuje že naslov, se pesmi navezujejo na intimne in družbene prelome. Avtorja je na osebni ravni močno zaznamovala smrt staršev in ravno peti ciklus “Prelomi” se dotika obredov poslavljanja in soočenja z izgubo najbližjih, ki pa jih Polič transformira skozi bogat in duhovit metaforičen jezik, kjer intimne podobe zaživijo na univerzalni ravni. Tudi obdobje karantene so bila zgodovinska in prelomna leta in mnogo pesmi izhaja iz občutka ujetosti ter se s poetičnim uporom odpira osnovnemu človeškemu hrepenenju po svobodi.

Zbirka Prelomi so obsežna celota zrelih in dovršenih pesmi, ki kažejo na Poličevo vrhunsko in poglobljeno obdobje pesnjenja.

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  105. knjiga / 105th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2023
  104 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 

Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezavi: NAROCILO