Rojstvo oaze 

Pesniška zbirka Rojstvo oaze predstavlja tretjo pesniško zbirko v »pesniški trilogiji« sicer vsake zase samostojno delujočih knjig: Tihe pesmi, Čajne pesmi in Rojstvo oaze. Rojstvo oaze je sinteza tega »opusa«, koncentriranega v izčiščen slog in izostreno kontemplacijo. Pesniški subjekt, ki se znajde v apokaliptičnem vzdušju vsepovsod razpadajočega sveta in človeške družbe, najde oazo v konkretni pokrajini in metaforičnem pesniškem jeziku, med katerima včasih sploh ni ločnice. »Kaj je iskanje neba proti najdeni zemlji?«, se vpraša Kocbek. Pa vendar je oaza simbol zavetja poeziji, človeku, živalim in rastlinam, tudi simbol uporne ustvarjalne in post-humanistične točke, ki v pesniškem jeziku ne pomeni idile ali odmaknjene sanjarije, ki nima zveze z realnostjo, ampak ravno nasprotno. Pesmi skozi zbirko so senzibilno razprte iskanju odgovorov in premišljevanjem o statusu »poetičnega človeka« v modernem času. Ivan Dobnik odprtost poezije in igro besedne umetnosti sprosti kot Paul Celan v verzu »Vse steze so proste.« Geneza oaze predpostavlja še simbol puščave, ki jo obdaja, paradoks notranjega in zunanjega sveta, konfliktno razprtost med obema, ustvarjalno rodovitnost, problem identitete in problem konkretnega prostora bivanja modernega človeka. Rojstvo oaze je tudi zbirka pesmi o preteklosti in prihodnosti človeka-pesnika, ki vseskozi piše v nekem brezčasnem tukaj in zdaj, o transcendenci in snovni realnosti človekovega življenjskega miljeja.

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  100. knjiga / 100th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2023
  94 strani/pages 
  cena/price 23 EUR
 • Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

 

Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezaviNAROČILO