Do konca odprto nebo

Pesniška zbirka Do konca odprto nebo Ivana Dobnika je sinteza njegovega pesniškega ustvarjanja med leti 2019 in 2022 in prehaja v formo, ki je razpeta med meditativno notranjo strukturo liričnega posameznika ter univerzalno človekovo izpostavljenost stresom in pritiskom modernega življenja. Vseskozi je vzporedni element narava s svojo lepoto in ranjenostjo, tako rastlinski kot živalski svet, vse, kar zadeva pesnjenje, poezijo in smisel človekove eksistence v potovanju skozi življenje, sanje, privide, prehode med fizičnim in metafizičnim, med vsem, kar je že bilo in tistim, kar še bo. Predhodne zbirke Tihe pesmi, Čajne pesmi ter Rojstvo oaze so triptih, na katerih temelji zbirka Do konca odprto nebo, vendar slednja predstavlja metamorfozo, specifični pesniški preporod, osvetljevanje nove forme in vsebine, osvetljevanje jezika, metaforike, ravno tako izpostavlja filozofijo in kompozicijo – torej smisel poetičnega. Simbolika neba ni naključna. Predstavlja pojem pesniške in človeške svobode, odprt ustvarjalni prostor, teritorij, ki ni od nikogar, ki je prostor vseh. Nebo je zračno ozemlje poetičnega in pesemskega, sanjskega in imaginarnega, kar pa je temeljno, bistveno, najbolj notranje vsakega posameznika, o čemer govorijo pesmi te zbirke, ki se z vsako novo pesmijo razpre kot differéntia specífica oblaka na nebu. 

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  108. knjiga / 108th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2023
  62 strani / pages
  cena / price 23 EUR 
 • Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

 

 Knjigo lahko naročite po ceni 18 EUR na povezavi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.