Revija za poezijo in poetično

Uvodnik / Editorial 
Natalija Milovanović / Večglasno petje v enem glasu

 • Poezija / Poetry 
  Josip Osti / toliko je najinih datumov, da bova kmalu
  potrebovala nov koledar
  Marko Kravos / Belina lista za Josipa Ostija
  David Bandelj / Monstrum
  Cvetka Bevc / One
  Ivan Dobnik / Svetlobe nad reko
  Marija Kisilak / preskakovati
  Dejan Koban / Mljet
  Jernej Kusterle / K(o)ronski triptih
  Andrej Medved / Čudežna uganka
  Brane Piano / Samo zdi se vam, da sem mehak
  Matjaž Pikalo / Morska zvezda razsvetli bitje
  Andraž Polič / Melanholija pegaste sove
  Glorjana Veber / Dih brez razlag
 • Prevodi / Translations 
  Diana Burazer / Nove pesmi (prevedla Cvetka Bevc)
  Jennifer Clement / Nove in izbrane pesmi (prevedla Neža Vilhelm)
  Ružica Cindori / Skrušeni spev (prevedla Cvetka Bevc)
  Ada Lemón / Nositi (prevedla Lucija Stupica in Andrej Pleterski)
 • Nasledstvo sonca / La postérité du soleil
  Abbas Kiarostami (Prevedla Živa Čebulj)
 • Iz pesniške sobe / From Poet's Room
  Dejan Koban 
 • O poeziji - Sončnica, vsa nora od svetlobe 2021 / On Poetry 
  Blaž Lukan / Ivan Dobnik o zbirki Pes v meni
  Maruša Mugerli Lavrenčič / Cvetka Bevc o zbirki Pravi kot
  Aleš Mustar / Zoran Pevec o zbirki K(o)ronika
  Veronika Razpotnik / Dejan Koban o zbirki Krekspot na
  požarnih štengah
  Breda Jelen Sobočan / Ivan Dobnik o zbirki Skicirka
  Barbara Jurša / Cvetka Bevc o zbirki Milje do Trsta
  Rok Komel / Zoran Pevec o zbirki Na Mirojevi razstavi