Muzej zaključenih razmerij   

Kristian Koželj je umetnik širokega spektra, ki sega vse od igralske izkušnje do bibliotekarstva, od študija teologije do eruditske vednosti o tubiti ter do leposlovja, in sicer tako proze kot tudi poezije. Ta se kot prvenec kaže s pesniško zbirko Muzej zaključenih razmerij. V njej je vključeno doživljanje jaza skozi sebe in drugega, identitetno prevpraševanje sebstva in podoba različnih eksistencialnih situacij. V ta muzej niso zajeti le spomini na dom in družino, temveč se v njem v različnih legah nahajajo refleksije v povezavi z erosom in thanatosom, odnos do že skoraj mističnega izkustva sveta, pesniško upovedovanje ontoloških resnic, medbesedilna nanašalnost pa je pogosto vezana na biblijska in mitološka izhodišča. A vse to zna Koželjev pesnik ubesediti tudi z vsakdanjim jezikom, in kar je verjetno dobro poudariti – za večino pesmi je značilen skorajda dramaturški pripovedni lok. (Iz spremne besede Zorana Pevca)

 

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
  Knjiga je izšla v okviru razpisa "Sončnice 2018",
  za objavo jo je izbral Zoran Pevec.
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2018
  80 strani/pages 
  cena/price 21 EUR