Nate mislim, VOTLINA V GLAVI

 

spremna besedila / prefaces
Špela Brecelj, Ivan Dobnik in Zoran Pevec

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  1. knjiga / book 1
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2006
  80 strani/pages 
  cena/price 15 EUR