UKRIVLJENE DESKE / Les planches courbes

prevod / translation
Nadja Dobnik in Ivan Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  4. knjiga / 4th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2007
  128 strani/pages 
  cena/price 15 EUR