VODNA ČRTA

 

spremna beseda / preface
Ivan Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  9. knjiga / 9th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2008
  100 strani/pages 
  cena/price 15 EUR