OBČUTEK NEBA / L'instinct de ciel

prevod / translation
Ivan Dobnik in Nadja Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  12. knjiga / 12th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2008
  82 strani/pages 
  cena/price 15 EUR