KOLIKO NAJU BO OSTALO / Koliko če nas ostati

prevod / translation
Slavica Šavli

 

spremna beseda / preface
Ervin Jahić

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  13. knjiga / 13th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2009
  88 strani/pages 
  cena/price 15 EUR