VIDKE

spremna beseda / preface

Peter Kolšek

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  14. knjiga / 14th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2009
  84 strani/pages 
  cena/price 15 EUR