SILE LETA / Assetto di volo

prevod / translation
Gašper Malej

 

spremna beseda / preface
Giovanni Tesio

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  16. knjiga / 16th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2010
  168 strani/pages 
  cena/price 15 EUR