DIHAM ZDAJ / Mein Atem Heiβt jetzt

Rose Ausländer je bila sodobnica Paula Celana, Klare Blum, Alfreda Margula-Sperberja in Josefa Burga, slovitega kroga avtorjev iz mesta Czernowitz (današnji Černovci v Ukrajini), ki so se med drugo svetovno vojno in po njej razselili po vsem svetu. Rose je dolga desetletja preživljala med Bukovino, Dunajem, Bukarešto in New Yorkom, dokler se ni na starost odločila za bivanje v Hiši Nelly Sachs v Düsseldorfu. Njeno življenje so zaznamovale pogoste selitve, strahote vojne, iskanje zatočišča v poetični besedi in skupna usoda milijonov preganjanih Judov. 

Izdala je več pesniških zbirk, njen opus obsega okoli 3000 pesmi, od tega približno 2400 objavljenih. Čeprav je njena prva pesniška zbirka Mavrica (Der Regenbogen) izšla leta 1939, je velik del pesmi nastal šele pozneje, ko je bila že priklenjena na posteljo. Pesniška zbirka Diham zdaj je izšla leta 1981.

prevod / translation
Ana Jasmina Oseban

 

spremna beseda / preface
Ana Jasmina Oseban

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  35. knjiga / 35th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2013
  148 strani/pages 
  cena/price 15 EUR