ODTISI / Prelivi, otisci...

Poezija Dejana Bogojevića predstavlja specifično posebnost v prostoru sodobne srbske poezije. Bogojevićeva ars poetica, izražena skozi govorico pesmi, je močna, silovita sugestivnost in plastičnost podob, pretkanih z barvami, svetlobami in skrivnostnimi pokrajinami, ki žarijo iz njegove ustvarjalne domišljije. Skozi pesniško koncentrirano, lucidno komponirano pesem stopajo v nas prepleti različnih časov, krajin, mest, občutenj, razpoloženj, premišljevanj, drž in ljudi, ki pričajo o vsesplošni povezanosti in senzibilnosti modernega sveta. 

Dejan Bogojević se je rodil leta 1971 v Valjevu in je umetnik širokega spektra delovanja (pisatelj, antologist, literarni kritik, esejist, slikar, likovni kritik, urednik itd.). Je avtor več kot petdesetih knjig poezije, proze, dramatike, stripov, knjig literarne in likovne kritike. Živi in ustvarja v Valjevu.

 

prevod / translation
Ivan Dobnik

 

spremna besedila / prefaces
Ivan Dobnik in Srba Ighjatović

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  37. knjiga / 37th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2012
  98 strani/pages 
  cena/price 15 EUR