STEKLENI BISERI BESED

Stekleni biseri besed Brede Jelen Sobočan so pretresljivo lepa zbirka dovršeno napisanih pesmi, ki zajamejo širok razpon lirskega izrekanja, od prvinskega cikla z naslovom Zemlja skozi osrednja predela z imenom Ogenj ter Voda do osvobajajočega Zraka. Skozi štiri »prvinske« elemente življenja (zemlja, voda, ogenj, zrak), na katere je zbirka razdeljena, ustvarja avtorica univerzum natančne, konsistentne celote, ki bi ji v slovenski poeziji nasploh težko našli par. In še posebej je zbirka presenetljiva zato, ker gre za pesniški prvenec. Pesnica svoje poezije pred tem ni objavljala, vseskozi pa je njena poezija zorela in se razvijala, rasla v močno, pronicljivo, subtilno, natančno in hkrati oblikovno izjemno spretno, samosvojo lirsko pisavo.

 

spremna beseda / preface

Ivan Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  39. knjiga / 39th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2012
  144 strani/pages 
  cena/price 15 EUR