ZBRANA POEZIJA 2 / Collected poems 2 

Drugi od načrtovanih štirih zvezkov zbrane poezije W. B. Yeatsa (1865-1939) v slovenskem prevodu obsega tri lirske zbirke, objavljene med letoma 1919 in 1928: Divji labodi v Coolu (The Wild Swans at Coole, 1919), Michael Robartes in plesalka (Michael Robartes and the Dances, 1921) in Stolp (The Tower, 1928).

Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, slovarčkom irskih imen, preglednico Yeatsovega življenja in poezije ter spremno besedo o zbirkah, objavljenih v tem zvezku.

prevod / translation
Nada Grošelj

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  56. knjiga / 56th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2016
  92 strani/pages 
  cena/price 15 EUR

Zunanja povezava