BOLSKA

Izvirna pesniška zbirka, posvečena naravi in reki Bolski.

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  59. knjiga / 59th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2015
  92 strani/pages
  cena/price: 15 EUR