IZBRANE PESMI IN PESNITVE 1917-1922 - 1. zvezek / Selected poems 1 

Pesnik, prozaist in dramatik Velimir Hlebnikov (1885-1922) predstavlja osrednjo osebnost ruskega simbolizma in futurizma. S svojim delom je daleč presegel okvire literarnih tokov in šol, predvsem pa izjemno vplival na prihodnje generacije.
V eksperimentalnih pesmih in montažnih pesnitvah je skušal rekonstruirati slovansko predkrščansko in azijsko folkloro in mite, pogansko otroštvo človeštva. Konstruiral je neologistični ptičji, zvezdni in zaumni (onstranrazumski) jezik kot osnovo pesniške estetike in nove utopične stvarnosti, temelječe na analogijah med pojavi narave, zgodovinskimi dogodki in človeškimi usodami.
1. zvezek Izbranih pesmi in pesnitev poleg pesniških besedil zajema tudi izbrane misli in zapiske iz obdobja od 1917 do 1920 ter esej Julija Tinjanova O Hlebnikovu.

 

prevod / translation
Andreja Kalc

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Andreja Kalc

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  65. knjiga / 65th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2016
  118 strani/pages 
  cena/price 15 EUR