IZBRANE PESMI IN PESNITVE 1917-1922 - 2. zvezek / Selected poems 2 

2. zvezek Izbranih pesmi in pesnitev zajema besedila, ki jih je Velimir Hlebnikov napisal v času revolucije. Večina pesmi in pesnitev je nastala med letoma 1919 in 1921, zapisane pa so bile v beležnici, ki jo je Hlebnikov poimenoval »Großbuch«, kar je v ruščini žargonsko poimenovanje za računovodsko »glavno knjigo«. Izdaja je narejena po rokopisih, ki jih je avtor nenehno spreminjal in dopolnjeval, nekatere so fragmentarne in nedokončane, kar sta urednika izdaje upoštevala, vendar prevodna besedila slonijo na natančnem primerjanju z Zbranimi deli. Kljub fragmentarnosti lahko v izboru zaznamo močno dramaturško zgradbo. Zaradi aktualnosti protivojne tematike in povezanosti z nekaterimi pomembnimi motivi v drugemu zvezku (predvsem v nadpovesti Sestre strele) je v 2. zvezek vključen tudi protivojni manifest Trobenta Marsovcev, ki je sicer datiran z letnico 1916. Izbor, prevod ter vsa spremna besedila in opombe so delo Andreje Kalc.

Velimir Hlebnikov (1885-1922), ruski pesnik, prozaist in dramatik, predstavlja osrednjo osebnost ruskega futurizma. S svojim delom je daleč presegel okvire literarnih tokov in šol, predvsem pa izjemno vplival na prihodnje generacije. V eksperimentalnih pesmih in montažnih pesnitvah je skušal rekonstruirati slovansko predkrščansko in azijsko folkloro in mite, pogansko otroštvo človeštva. Konstruiral je neologistični ptičji, zvezdni in zaumni (onstranrazumski) jezik kot osnovo pesniške estetike in nove utopične stvarnosti, temelječe na analogiji med pojavi narave, zgodovinskimi dogodki in človeškimi usodami.

 

prevod / translation
Andreja Kalc

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Andreja Kalc

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  68. knjiga / 68th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2017
  138 strani/pages 
  cena/price 23 EUR