POEZIJA 1 - 1850-1861 / Selected poems 1 

Emily Dickinson (1830-1886, Amherst, Maussachusetts) je ena najizvirnejših in najpomembnejših ameriških pesnic. Njen pesniški opus obsega okrog 1800 pesmi, vendar jih je v času svojega življenja objavila le nekaj. Kot povsem samosvoja, trdna in obenem tankočutna osebnost je s pronicljivostjo in izbrušeno briljantnostjo svojega načina pisanja zaznamovala pesnike, ki so jo brali, postala vzor za izvirnost in popolnost pesniškega izražanja, predvsem pa pustila neizbrisen pečat ne le v ameriški, ampak tudi svetovni poeziji.

Prvi od načrtovanih štirih zvezkov prinaša izbor pesmi iz obdobja 1850-1861. Pesmi je izbrala in prevedla Tadeja Spruk, ki je prispevala tudi spremno besedo.

 

prevod / translation
Tadeja Spruk

 

opombe in spremna beseda / annotations and commentary
Tadeja Spruk

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  73. knjiga / 73th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • fotografija na naslovnici / cover photo
  Eva Fricelj
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2018
  226 strani/pages 
  cena/price 23 EUR