PESMI / Poems

Uroš Mozetič je svoje življenje zapisal poeziji – kot prevajalec, anglist, profesor, mentor in prevodoslovec. Manj znano in umaknjeno pa je ostalo njegovo lastno pesniško ustvarjanje, svoje pesmi je objavil le revijalno. Zdaj prvič prihajajo med bralce in prijatelje v knjižni izdaji. Knjiga je dvojezična, slovensko-angleška, saj je nekaj pesmi prevedel že Uroš sam. Za prevod preostalih je poskrbela Nada Grošelj, ki je prispevala tudi opombe in spremno besedo v angleščini. Celoto je uredila Petra Baksa.

 

uredila / edited by
Petra Baksa 

prevod / translation
Nada Grošelj 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Petra Baksa in Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  79. knjiga / 79th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2020
  84 strani / pages
  cena / price 14 EUR (za naročilo pri Hiši poezije)