Poetični diptih

Poetični diptih sestavljata dve zbirki Milana Dekleve, imenovani temna in svetla knjiga. Prva, nočna ali lunarna zbirka, ima naslov in vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi), druga, dnevna ali sončeva zbirka pa Zora in čriček.
Knjigi sta komplementarni, svetloba in tema se prepletata nekako tako kot v simbolu yin/yang. Komplementarni sta tudi njuni poetični izhodišči: temna knjiga nas spominja na tradicionalno poezijo Daljnega vzhoda, svetla knjiga na zgodnjo liriko Stare Grčije.

Besedila je z likovnimi deli dopolnil akademski slikar Jožef Muhovič, diplomirani filozof, redni profesor za likovno teorijo na ALUO v Ljubljani in izredni član SAZU. Muhovič v svojih neposnemljivih, simbolno pretresljivih delih upodablja »dar obstoja« in spaja abstraktnost prostora s stilizirano človeško figuro. Veličina človeka, tako meni Muhovič, je v zavesti o minljivosti in čudežni nedorečenosti prihodnosti, torej v odprtosti eksistence za neskončnost lastne smrtnosti.

Poezijo Milana Dekleve in likovna dela Jožefa Muhoviča je v celoto povezal in oblikoval Sandi Radovan, arhitekt in oblikovalec vseh Poetikonovih edicij. 

 

uredil / edited by
Ivan Dobnik 

  • Posebne izdaje / Poetikon's special editions
  • urednik zbirke / series editor
    Ivan Dobnik
  • oblikovanje / design
    Sandi Radovan
  • 2020
    cena / price 37 EUR