Ledina neba

Pesniška knjiga Ledina neba je zlitje poezije in fotografij, ki so nastajale med avtorjevimi pohajanji po Sloveniji in na potovanjih po različnih koncih sveta, od Tibeta, Indije, Turčije, Švedske, Francije, Španije. Prepleti besed in podob se Željku Kozincu izrisujejo kot »Popotnikovi kažipoti«, o njih pa zapiše: Spomini se kot slepi potniki prebijajo skozi naše možganske tokave. Pogostokrat v njihovih mrtvicah zastanejo in preminejo, drugič spet pa se razraščajo v zatokih, ki bi spomine želeli zvabiti v pozabo. Toda tam se neumrljive besede sklicujejo na davne podobe iz svetlob in intuicij, ki nam jih je v obliki robov in ploskev, osončenj in osenčenj ohranila fotografska tehnologija kot pogled naših življenj v bolečine in zanose drugih. Na poljani iluzij in prispodob, ki jo več ne morejo opustošiti banalije niti prekriti led dokončne zamrznitve, se nam odpre razmerje med časom in prostorom. Prepoznavamo svet, ki se je nedoumljivo udomil v naši zavesti kot ledina sanj, ledina neba, ledina minulega življenja, tesnoba prihodnosti.

 

redakcija in lektura 
Bogi Pretnar 

fotografija na naslovnici in portret avtorja 
Klavdij Sluban

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  91. knjiga / 91th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2021
  120 strani / pages
  cena / price 23 EUR