Risova poročila / Jezik in kruh

Slave Gjorgjo Dimoski spada med najbolj uveljavljene sodobne makedonske avtorje. Njegov obsežen opus obsega več kot 10 pesniških zbirk in je preveden v več kot trideset jezikov. Za svoje delo je prejel številne domače in mednarodne nagrade. Dimoski je predstavnik generacije, ki poseben pomen daje besedi in pesniškemu izrazu, ki ga gradi z izjemno prefinjenostjo in občutkom za lirično izražanje. V slovenskem prostoru se je do zdaj predstavil le v revijalnih objavah, zaradi aktualnih tem, ki so blizu tudi slovenskim bralcem in poigravanja z odnosom med svobodo in občutkom zaprtosti, življenja in smrti, preteklostjo in sedanjostjo ipd. je njegova poezija privlačna in dovolj vznemirjajoča za slehernega bralca.

prevod / translation
Lara Mihovilović

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  94. knjiga / 94th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2021
  110 strani / pages
  cena / price 23 EUR