Delovni čas raja

Pesniška zbirka Dejana Aleksića (roj. 1972 v Kraljevu) z naslovom Delovni čas raja se veže na nekatere elemente slikarskega opusa Hieronimusa Boscha, in v tem simbolnem raju, ki ga izpostavi naslov zbirke, doseže neverjetno izraznost z besedami in stvarmi, jih ima ves čas »pri roki« v smislu videnja, diskurza, izpostavitve. V silovitem stiku z jezikom Aleksićev pesniški svet melanholično in nostalgično razpre krila, ob spominu na uničujoče zgodovinske dogodke vse od antike do danes njegova poezija zasveti in zažari skozi pesniški verz. Delovni čas raja je v nenehnem pogovoru in nagovoru bralca, z metapoetično držo in slogom je izrazito komunikativen, sodoben, aktualen, in velika obogatitev v sodobni srbski poeziji. Pesniška zbirka je leta 2019 prejela nagrado Vasko Popa.

prevod / translation
Ivan Dobnik

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  93. knjiga / 93th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2021
  80 strani / pages
  cena / price 23 EUR