Zbrane pesmi 3

Začarani Gusti / Mesto brez imena / Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda / Himna o Biseru

Štiri Miłoszeve pesniške zbirke iz tega zvezka: Začarani Gusti (Gucio zaczarowany, 1965), Mesto brez imena (Miasto bez imienia,1969), Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda (Gdzie wschodzisłońce i kędy zapada, 1974) in Himna o Biseru (Hymn o Perle, 1982) – od pesnikove sedme do desete zbirke – so izšle, vse pri Literarnem inštitutu v Parizu, v skoraj dvajsetletnem obdobju, v katerem je bil pesnik na vrhuncu ustvarjalne poti. 

prevod / translation

Jana Unuk
 
opombe in spremno besedilo / annotations and commentary 

Jana Unuk

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  102. knjiga / 102nd book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2023
  305 strani / pages
  cena / price 23 EUR
 • Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

Knjigo lahko kupite pri nas po ceni 18 EUR na povezavi:  NAROČILO