Čajne pesmi

Zbirka Ivana Dobnika Čajne pesmi je nastala po pesniških zabeležkah ob pitju čaja na različnih lokacijah po Sloveniji in tudi drugih državah. Ob tem so se izoblikovale izostrene poetične »meditacije« o smislu življenja, ljubezni in pisanja, lucidni uvidi v eksistencialne položaje človeka in človeštva v sodobnem svetu. Gre za skrajno osebne izkušnje »paralelnega« pesnikovega življenja zadnjih 18 let, kjer je bila senzibilnost poezije ob pitju čaja najpomembnejša izhodiščna in oporna bivanjska vizija delovanja. Brez ustvarjanja in varovanja pesniškega načina gledanja na svet, tudi prihodnosti, je smisel človeškega življenja zreduciran na banalno reprodukcijo in konzumacijo brez vsebine. Čajne pesmi z na videz preprostim naslovom ravno to videnje izostrijo in na način zgoščene poezije govorijo o človeku na preizkušnji, ki mora za Pesniški sen zastaviti vse, predvsem in najprej lastno življenje.

 

  • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
    92. knjiga / 92nd book
  • urednik zbirke / series editor
    Ivan Dobnik
  • oblikovanje zbirke / series design
    Sandi Radovan
  • 2021
    76 strani / pages
    cena / price 23 EUR 
  • Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

 

Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezaviNAROČILO