Pesmi in plesi smrti 

Pesniška knjiga Pesmi in plesi smrti vsebuje pesmi z opazno težnjo po samoopazovanju, introspekciji in nenehnem iskanju odgovorov na temeljna bivanjska vprašanja. »Smrt je od rojstva moja prijateljica«, zapiše v eni izmed pesmi, razume je kot opomnik minevanja, ki ga pretresa skozi različne lege in smrt najizraziteje opazuje skozi otroške oči. Vendar daleč od tega, da bi bile pesmi polne mrakobne žalosti, pesničino pojmovanje smrti je vodilo pri raziskovanju radosti življenja, omogoča ji poetizacijo vsakdana in konkretne, čutno nazorne podobe, v ospredje pa postavlja eksistencialno in poetološko tematiko. Pri tem pogosto iz osebno izpovedne lirske poezije vstopa v polje družbene kritičnosti, smrt kliče za pričo usodnih zgodovinskih dogodkov in aktualne sedanjosti. Hkrati pa pesniška zbirka predstavlja svojevrsten odmev na ciklus pesmi Pesmi in plesi smrti ruskega skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega, ki jih je pesnica po naključju odkrila na potovanju po Ameriki v mladih letih. Navdahnjena z glasbenimi upodobitvami smrti v otroštvu, mladosti, med vojnami in nesrečami, je leta zapisovala svoja razmišljanja, odmeve, utrinke in zasnutke pesmi, dokler v svoji zreli dobi nazadnje ni oblikovala svojevrstne pesniške zbirke, ki zagotovo pomeni pomemben prispevek na področju slovenske poezije.

Zbirko pospremi izčrpna študija dr. Jerneja Kusterleta.

spremna študija / preface

Jernej Kusterle

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  140. knjiga / 140th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2023
  130 strani/pages 
  cena/price 23 EUR
 • Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

 

Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezavi: NAROCILO